ฉลากเครื่องสําอาง ที่ถูกต้อง ควรมีรายละเอียดอะไรบ้าง

ฉลากเครื่องสําอาง ที่ถูกต้อง ควรมีรายละเอียดอะไรบ้าง