กินดีท็อกซ์แล้วท้องเสีย เป็นสัญญาณอันตรายหรือเปล่า ?

กินดีท็อกซ์แล้วท้องเสีย เป็นสัญญาณอันตรายหรือเปล่า ?