กินไฟเบอร์บ่อยๆ ช่วยให้ขับถ่ายทุกวันเป็นอันตรายหรือไม่ ?

กินไฟเบอร์บ่อยๆ ช่วยให้ขับถ่ายทุกวันเป็นอันตรายหรือไม่ ?