ลดน้ำหนักตามกรุ๊ปเลือด B มีความเป็นไปได้หรือไม่?

ลดน้ำหนักตามกรุ๊ปเลือด B มีความเป็นไปได้หรือไม่ ?